מדיניות האתר

תקנון אתר משלוחים והחזרות:

 1. אתר happygluty– הבית למוצרים שמחים ללא גלוטן (www.staginghappy.sgo.co.il )הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלי האתר ומפעילו הינו שרית מרום
  ע.מ 034136986 רח’ דוד אלעזר 27 חדרה.
 2. האתר הינו אתר למוצרי מזון לא גלוטן וכן כל פריט אחר המופיע באתר
 3. רכישת הפריטים השונים (להלן: “הפריטים”) נעשית דרך האתר ועל פי תנאי תקנון זה.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 6. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, גוף או רבים, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה.

זכאות השימוש:

 1. כל תושב מדינת ישראל אשר אשר ברשותו חשבון בנק פעיל וכרטיס אשראי בעל תיבת דואר אלקטרוני ותעודת זהות.
 2. האתר יציע אפוא מוצרים שונים למכירה כמפורט ומתואר להלן: מוצרי מזון ללא גלוטן ופריטים נוספים אשר יקבעו ויוחלפו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.
 3. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי בעלת האתר.

רכישות באתר:

 1. בכל רכישת מוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה לאתר, ולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.
 2. כל רכישה האתר תיחשב כהסכמה לתנאי האתר לרבות טיב המוצרים ושילוחם( למעט מקרה של קלקול במוצר שלא באחריות הרוכש
 3. רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה.
 4. פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. במידה וירצה יוכל הלקוח ליצור קשר טלפוני עם העסק ולהשלים את המכירה

ביטול עסקה על ידי הגולש:

 1. ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה. כל זאת מרגע לחץ הגולש על הלחצן “אישור רכישה”, שם ולמעשה אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
 2. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”).
 3. כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או בהחלפה של כל מוצר אשר נרכש דרך האתר זכאי לעשות כן בתוך 30 יום מביצוע ההזמנה, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור ואטום באריזתו המקורית ושהוא עדיין בתוקף לשימוש.
 4. ביטול עסקה ללא חיוב דמי ביטול יתאפשר במקרה של פגם במוצר אשר נתגלה טרם שימושו ונעשה בתום לב או במקרה של אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק.
 5. לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.
 6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר לחנות בממוקמת בחדרה דוד אלעזר 27 ועל חשבון הלקוח עפ”י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.

  כל האמור לעיל תקף רק כאשר העסקה מתבטלת מצד הרוכש ללא סיבת פגם במוצר בקבלתו או טעות אשר נגרמה על ידי האתר או בעלי החברה, או מי מטעמה

ביטול עסקה על ידי האתר:

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:
  – במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.
  – האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

אספקת מוצרים ודמי טיפול, משלוח וביטוח:

 1. המוצרים יסופקו לגולש במחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי, שבת וחגי ישראל.
 2. מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש “איסוף עצמאי ללקוח” יסומנו כבר באופציית הרכישה ומראש. היה והלקוח ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות כן דרך שירות הלקוחות באתר. האמור מותנה בהסכמת בעלת האתר בלבד.
 3. אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו הלקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
 4. אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר – היה וחבילה נמסרת ללקוח אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת החבילה ללקוח, בין האתר לרוכש, מסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה.
 5. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
 6. זמני חלוקת ההזמנות הינה בין השעות 8:00 ל-18:00. מומלץ לבחור בכתובת שבה הנכם נמצאים במסגרת שעות אלו.
 7. ישנם אזורים מסוימים אליהם חברת השליחויות מגיעה פעמיים בשבוע ובמקרים אלו הלקוח/ה י/תקבל את המשלוח בהתאם לזמני ההגעה של חברת השליחויות אשר נע בין 3 עד 5 ימי עסקים שאינם כוללים שישי ושבת
  בחדרה והסביבה כל הזמנה משולמת שתתקבל עד השעה 16 אחרי הצהריים בימים ראשון עד חמישי תסופק באותו יום
 8. באם הזמנה תוחזר על-ידי חברת השליחויות לחנות happyglutyמאחר וההזמנה לא נאספה ו/או התקבלה ע”י הלקוח, חברת happygluty אינה מתחייבת לשלוח את ההזמנה בשנית ללא עלות משלוח נוספת.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:

 1. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” ו/או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.
 2. רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
 3. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הרוכש, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

אחריות אישית:

 1. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.
 2. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
 3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אחריות מוצר:

 1. אחריות המוצר – האתר אחראי לטיב המוצר וזאת כמקובל בענף הטקסטיל וזאת כל עוד עמד הלקוח בתנאים הנדרשים ובהוראות הכביסה המצורפות לבגד. שימוש שלא בהתאם להוראות אלו יבטל את האחריות של האתר.

  במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על כפי ערכו ביום התביעה.

  בעת פנייה להחלפת מוצר בשל היותו תקול, ישלח המוצר לאתר לבדיקה של מבקר איכות. רק לאחר בדיקת מבקר האיכות ולאחר קבלת אישורו לתקלה במוצר יוחלף המוצר במוצר חדש, זהה או דומה.

הגולש:

 1. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
 2. הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין. לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו. היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החברה והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

סודיות ואבטחת מידע:

 1. חיוב כרטיסי האשראי מבוצע ישירות באמצעות שירותי הסליקה המאובטחים של חברת “Easycard” שהינה בעלת מערכת מתקדמת ובטוחה לסליקת כרטיסי אשראי.
 2. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן: “האישור הסופי”) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”).
 3. המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.
 4. הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי תהא רשאית להפסיק את תהליך הרכישה באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, תהא רשאית לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע”י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שתראה הנהלת האתר לנכון.
 5. האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר. אלא אם כן התחייבו לעשות זאת על פי צו של בית משפט בישראל
 6. האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT. ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.
 7. אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.


דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

כללי:

יש לציין באופן ברור ומוחלט שאין שרית מרום – happygluty בעלי החנות והאתר אחראית על סימון המוצרים ללא גלוטן וטעויות קורות לעיתים רחוקות, ולכן באחריותו של הצרכן והגולש לבדוק כל מוצר לפני צריכתו האם הוא באמת ללא גלוטן כפי הבנתו והאם ראוי לו אישית לצרוך אותו!!

 1. באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב.

הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

דין וסמכות לשיפוט:

 1. בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
 2. בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ו/או הדיון יהיו בירושלים בלבד

לכל פניה או שאלה, הצעות ייעול או טענות יש לפנות ל:
[email protected]

עגלת הקניות0
אין מוצרים בעגלת הקניות!
המשך קנייה
0

אנחנו מזמנים אתכם להירשם לאתר שלנו!

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

הרשמו לאתר וצרו
לעצמכם רשימת מוצרים אישית

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

פתיחת שיחה עם נציג
שוחחו איתנו
שלום!
נשמח לעזור לך, לחץ/י כאן ליצירת קשר בווטסאפ